دانلود رابطه ی کمال گرایی امید به زندگی و بهداشت روانی بر رضایت زن
دانلود رابطه ی کمال گرایی امید به زندگی و بهداشت روانی بر رضایت زن
وضعیت: ناموجود
دانلود رابطه ی کمال گرایی امید به زندگی و بهداشت روانی بر رضایت زن
شرح محصول:

چکیده :

دررابطه با رابطه ی کمال گرایی و امید به زندگی و بهداشت روان بر رضایت زناشویی  از روش حاضر برای تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزار  17spss استفاده شده و از t مستقل و همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد.

با توجه به مبانی نظری وپیشینه مطالعاتی نتایج حاصل از اجرای این آزمایش چند یافته اساسی را آشکار ساخت.

بین کمال گرایی فرد مدار وامید به زندگی و بهداشت روان و رضایت زناشویی رابطه ی معنادا وجود دارد

بین کمالگرایی  جامعه مدار وامید به زندگی وسلامت روان و رضایت زناشویی رابطه ی معناداروجود دارد....

بین کمالگرایی و امید به زندگی  وسلامت روان و رضایت زناشویی رابطه ی معنادار وجود دارد.

برای خرید و دریافت پایان نامه زیر گزینه دانلود در پایین فشار دهید بعد پر کردن مشخصات خود و واریز مبلغ از طریق درگاه آنلاین فایل در اختیار شما قرار خواهد گرفت با تشکر.

محصول
دانلود رابطه ی کمال گرایی امید به زندگی و بهداشت روانی بر رضایت زن
تاریخ ثبت
1394/11/1
تاریخ به روز رسانی
1398/2/11
قیمت
450,000 ریال
فروشنده
 

سایر محصولات این گروه